Skip to main content

NDËRMARJA  NGA ATA QË GJITHËMONË E KAN PËRJETUAR.....

PREZANTIMI
E themeluar në vitin 1973 nga një intuitë të shkëlqyer të Z. Milli Xhian Franko ,
 EMME ANTINCENDIO S.R.L , duke u krijuar shpejt si një kompani
lider në sektorin e saj, mund të mburr të jetë , me numrin e identifikimit 002 ,
kompania e parë e certifikuar ende e pranishme në treg për prodhimin e aparateve zjarri dhe pajisjeve zjarrfikëse . Gjithmonë duke mbajtur një shikimë të projektuar në të ardhmen ,
EMME ANTINCENDIO S.R.L. kurrë nuk i ka harruar vlerat e rëndësishme të shtypura nga themeluesi i saj; vlerat morale, si nderi, respekti , besimi , dialogu dhe përulja .
 
MISIONI
Misioni i kompanisë tonë është e përqendruar tërësisht në kënaqësinë e plotë e konsumatorëve ; që ajo të jetë për atë një pikë referimi i vazhdueshme , të kuptojnë nevojat e tyre , të kenë një kontakt pothuajse të përditëshëm , për të rritur me kalimin e kohës cilësinë e materialeve dhe të punës tonë . Kjo dhe shumë më tepër na bëjnë krenarë për arritjet e rezultateve tona duke mos humbur kurrë  anën njerëzore , aq e dashur për themeluesin tonë .
 
PARIMI THEMELOR
Parimi themelor mbi të cilën kompania jonë është e bazuar është KËRKIMI :
- Kërkimi për teknologji të reja dhe studimin e produkteve të reja dhe alternative me zgjidhje eko-të përputhjura;
- Kërkimi i forcimit i faktorit njerëzor: të gjithë punëtorët tanë janë të mbështetura nga kurset dhe informacionet teknike, në mënyrë që klientët të ken mbështetjen tonë, efikasitetin dhe mirësjelljen ;
- Kërkimi i tregut : një rrjet i kujdesëshëm i bashkëpunëtorëve mban të monitoruara një numër të madh të kompanive që punojnë në industrinë tonë . Kjo buron nga dëshira për të dhënë klientëve tanë një garanci më të madhe për të blerë një produkt që përfaqëson më mirë marrëdhëniet në mes të cilësisë dhe çmimeve ;
Për të siguruar një shërbim që i mundëson klientët tanë për të përditësuar vazhdimisht në botën e mbrojtjes nga zjarri dhe parandalimi i aksidenteve është krijuar faqja jonë e internetit , e lehtë për të lexuar dhe redaktuar nga staf i kualifikuar .
 
PIKAT E FORTA
Ndër pikat e forta të kompanisë sonë janë mirësjellja e madhe , procesi i porosisë brenda 48 orëve nga konfirmimi dhe kontrolli i personalizuar në të gjithë teritorin nga teknikët tanë .
Megjithatë, ne mund të përmbledhim të gjitha këto në sajë të një fjale të vetme : transparencë .
Kudo që të jeni në Itali apo jashtë vendit , kompania jonë është gjithmonë e gatshëm për të treguar prodhimin e produkteve tona nga faza e përgatitjes deri në transportin e fundit .
E gjithë kjo është EMME ANTINCENDIO SRL , e gatshëm për të mirëpritur të gjitha sugjerimet tuaja , kritika dhe nevoja personale apo territoriale .

 

- SË BASHKU PROJEKTUAR NË TË ARDHMEN -